headershadow

Latest Blogposts

Mantelzorgvergoeding

mantelzorgvergoeding

Mantelzorgers vragen mij regelmatig of zij in aanmerking kunnen komen voor een mantelzorgvergoeding.
In Nederland bestaat echter geen officiële mantelzorgvergoeding.
Toch wordt er regelmatig over gesproken. Wat kan er bedoeld worden?

Je bent mantelzorger en je zorgt voor je naaste, bijvoorbeeld je vader of moeder, je  partner of een andere zorgvrager.
Dat kost tijd en energie en soms maak je ook werkelijk kosten.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • reiskosten
 • even iets voorschieten en niet (durven of kunnen) terugvragen,
 • in de eigen huishouding tegen betaling diensten inkopen omdat er door het mantelzorgen te weinig tijd over blijft om het zelf te doen
  bijvoorbeeld: een hulp in de eigen huishouding, de wasserij, een boodschappenservice, kant en klare maaltijden aanschaffen in plaats van zelf (uitgebreid) koken enzovoorts.

Kortom: je maakt kosten, en nu wil je weten of je voor een vergoeding in aanmerking kunt komen.

Als mantelzorgvergoeding kan worden beschouwd:

 1. een mantelzorgcompliment
 2. het salaris vanuit een PersoonsGebonden Budget (PGB) of Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg (VPZ).

 

Indicatie nodig

Voor beide vormen van “mantelzorgvergoeding” is een AWBZ-zorg-indicatie vereist.
“Zorg nodig hebben” kan naar twee verschillende loketten leiden:
naar het Wmo-loket van de gemeente
of
naar het Centrum Indicatiestelling Zorg, beter bekend als het CIZ, als het gaat om AWBZ-zorg.

 

Wmo

Als degene voor wie je zorgt (de zorgvrager) hulp in de huishouding nodig heeft, of vervoersvoorzieningen, of aanpassingen in de woning, dan heeft hij/zij behoefte aan Wmo-zorg.
De aanvraag voor Wmo-voorzieningen moeten bij de eigen gemeente (Wmo-loket) worden aangevraagd.
De Wmo wordt per gemeente geregeld, en kent geen mantelzorgcompliment.

Wmo-voorzieningen zijn:

 • Huishoudelijke hulp,
 • woningaanpassingen
 • vervoersvoorzieningen

 

AWBZ

Als uw zorgvrager AWBZ-zorg nodig heeft kan hij/zij hiervoor een indicatie aanvragen bij het CIZ: het Centraal Indicatieorgaan Zorg.

AWBZ-zorg is:

 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • verpleging
 • behandeling
 • verblijf (tijdelijk of langdurig)

Als deze AWBZ-zorg inderdaad wordt geïndiceerd (wordt toegewezen) voor langer dan 53 weken (dus voor langer dan een jaar) en NIET voor de functie verblijf, dan kan je zorgvrager voor jou een mantelzorgcompliment aanvragen.
Het aanvraagformulier ontvangt hij/zij (als het goed is) automatisch van de Sociale Verzekeringsbank SVB.
De hoogte van het mantelzorgcompliment wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld, en mag door de zorgvrager worden geschonken aan een door hem/haar te bepalen mantelzorger.
Elk jaar 1 compliment, officieel voor 1 mantelzorger.

De zorgvrager kan wel het mantelzorgcompliment op zijn/haar eigen rekening laten storten en zelf beslissen om het mantelzorgcompliment over meerdere mantelzorgers te verdelen.

 

Salaris

Geef jij je zorgvrager de verzorging die geïndiceerd is en heeft jouw zorgvrager een Persoonsgebonden Budget PGB of een VPZ-budget?
Dan kan je je als zorgverlener  een salaris laten  betalen.  Je komt dan bij je zorgvrager in dienst, en je betaalt inkomstenbelasting over het salaris dat hij/zij je betaalt.
Over dit alles moet een goede administratie worden bijgehouden.
De zorgvrager kan dit zelf doen, maar hij/zij kan het ook uitbesteden, bijvoorbeeld aan de Sociale Verzekeringsbank SVB.

 

18 reacties op “Mantelzorgvergoeding


Comment author said

Door C. Gaastra op 4 juli 2012 om 10:26

Wij verzorgen mijn schoonouders al 3 jaar. Dit is boodschappen doen, eten koken, wassen, dokter bezoeken enz. Met liefde. Nu is er een traject gestart met hulp van buiten, thuiszorg. Wij blijven koken. Nu wordt er gezegd dat we over die periode vergoeding zouden kunnen krijgen . Kun je zeggen of dat zo is en hoeveel.

Bedankt voor de reactie alvast.

 

Comment author said

Door Freke Schoemaker op 4 juli 2012 om 22:24

Beste C.,
Of jullie een “vergoeding” kunnen krijgen is afhankelijk van de indicatie die je schoonouders hebben. Is dit alleen een wmo-indicatie, dan is er geen mogelijkheid om een mantelzorgcompliment aan te vragen. Is er een awbz-indicatie, bijvoorbeeld voor verzorging of verpleging of begeleiding, en die indicatie is langer dan een jaar geldig, dan kunnen je schoonouders voor jou een mantelzorgcompliment aanvragen. Voor het koken op zich is geen vergoeding mogelijk omdat jouw schoonouders ook maaltijden kunnen inkopen bijvoorbeeld bij een maaltijdenservice zoals Tafeltje Dekje of iets dergelijks. Dit heet een voorliggende voorziening. Hetzelfde geldt voor wassen (een wasserij inzetten= voorliggende voorziening) en boodschappen doen (een boodschappendienst inschakelen = een voorliggende voorziening).

 

Comment author said

Door A.J.Bos op 22 december 2012 om 18:02

Beste Freke,

10 jaar geleden ben ik door onze Gemeentelijke Sociale Dienst onder druk gezet om zorg te leveren aan mijn buurvrouw die in haar slaap ademstilstanden krijgt die niet herstarten. Zij heeft hierdoor al enkele keren een epilepsie aanval gekregen en zelfs een paar keer een kort durende coma.

Mijn taak bestaat er dan in de ademstilstanden te voorkomen door mijn buurvrouw bij bewustzijn te brengen voordat de daadwerkelijke ademstilstand een feit is.

De gemeente stelde ons voor de keuze dat mijn buurvrouw kon worden opgenomen in een kliniek zonder toezicht maar dan in elk geval binnen een dag zou worden gevonden bij overlijden (waarschijnlijk binnen 1 jaar) of thuis blijven wonen onder toezicht, met dien verstande dat de toezicht moest worden ingevuld middels mantelzorg als goedkoopst adequate voorziening werd aangemerkt.

Onder gunstige omstandigheden moet ik derhalve ongeveer 35 uur per week zorg leveren, in slechte omstandigheden kan de zorg oplopen tot 140 uur in de week.

Na 5 jaar stelde de DWI dat deze vorm van Mantelzorg gelijk stond aan het voeren van een gezamenlijke huishouding en werd ik ambtshalve veroordeelt om de uitkering aan mijn buurvrouw over die 5 jaar aan de DWI terug te betalen en tevens de verplichting in haar levensonderhoud te voorzien.

Omdat ik dat met mijn alleenstaanden uitkering niet kan en mijn buurvrouw uit haar woning gaat worden gezet wordt nu gesteld dat ik verplicht ben om met mijn buurvrouw te gaan samenwonen en de mantelzorg moed voortzetten omdat er anders sprake zou zijn dat ik strafrechtelijk vervolgt zou gaan worden wegens het verlaten van een hulpbehoevende met overlijdens risico.

Kortom Mantelzorg kan iets moois zijn en wordt door de ene gemeente beloont met een lindje, terwijl de andere gemeente het strafrechtelijk vervolgt omdat de WWB botst met de WMO en het aan de gem,eente wordt overgelaten hoe men hiermee om gaat.

 

Comment author said

Door Freke Schoemaker op 7 januari 2013 om 22:22

Beste A. Bos, wat een schokkend relaas. Mantelzorg kan niet worden opgelegd! De gemeentelijke sociale dienst had u nooit kunnen en mogen dwingen tot deze mantelzorg. Ik adviseer u om rechtsbijstand te zoeken, of contact op te nemen met een professionele mantelzorgondersteuner in uw gemeente/regio. Voor adressen kunt u de volgende websites raadplegen: http://bmzm.nl/leden of http://www.mezzo.nl/adresindebuurt. Veel sterkte.

 

Comment author said

Door Ali op 7 januari 2013 om 19:08

Beste Freker,
Ik zorg mijn schoonmoeder terwijl ik een opleiding doe en werk. Het combinatie is het echt moeilijk voor mij. ik heb bijna geen tijd voormezelf. Zij heeft epilepsi en suikerziekte en nog meerdere ziektes. Als ik op werk, op stage of op school ben word ik elke keer gebeld door mijn buren doordat mijn moeder flauwgevallen is. Ik geef mijn sleutels aan mijn buurvrouw om haar in de gat te houden. Maar als ik een uitkering kan krijgen wil ik stoppen met mijn werk. Is dat mogelijk?

 

Comment author said

Door Freke Schoemaker op 7 januari 2013 om 22:09

Beste Ali, stoppen met je werk vanwege mantelzorg is een heel ingrijpende beslissing. Als je vrijwillig stopt met werken heb je vrijwel geen kans om een uitkering te krijgen. Je kunt samen met je schoonmoeder voor haar een awbz-indicatie aanvragen. Als die wordt toegekend kan je je mogelijk voor je zorgtaken uit een pgb laten betalen. Lees hiervoor ook de informatie op http://pgb-aanvragen.nl Veel sterkte en wijsheid gewenst!

 

Comment author said

Door W.H. Jansen op 11 februari 2013 om 21:51

Beste Freke,

En gelden ook voor de mantelzorger de tarieven zoals die elders op je (informatieve) website staan?

Met vriendelijke groet,
W.H. Jansen

 

Comment author said

Door Freke Schoemaker op 11 februari 2013 om 22:45

Beste W, Dank voor je compliment! Welke tarieven voor de mantelzorger bedoel je precies?

 

Comment author said

Door Freke Schoemaker op 15 februari 2013 om 15:04

Beste Walter, dit zijn geen tarieven voor mantelzorgers. Het zijn de pgb-bedragen die horen bij een bepaalde indicatie… Zo kan je met de indicatie in de hand opzoeken hoe hoog het bruto pgb zal zijn. De eigen bijdrage moet daar nog op worden ingehouden, dus het netto bedrag is toch weer voor iedereen anders…

 

Comment author said

Door Bibi op 16 juli 2013 om 15:52

Beste Femke,

iemand die behoorlijk regelmatig de kinderen opvangt, veel helpt met het ordenen van financiën en eigelijk allerlei han en span diensten verricht in huis, kan ik voor deze persoon mantelzorgvergoeding aanvragen?

 

Comment author said

Door Freke Schoemaker op 16 juli 2013 om 16:13

Beste Bibi,
zoals ik hierboven duidelijk heb omschreven bestaat er geen mantelzorgvergoeding in Nederland. Wel een mantelzorgcompliment.
Het komt er op neer dat je alleen een mantelzorgcompliment van de overheid kunt geven als je een indicatie hebt voor awbz-zorg, langer geldig dan één jaar + een week, en niet voor verblijf. Meer daarover lees je op http://www.allesovermantelzorg.nl/financieel/mantelzorgcompliment/

 

Comment author said

Door DC op 29 juli 2013 om 11:34

Goedendag,

Mijn schoonvader heeft korsakov. Op dit moment zit hij in het GGZ. Eind september zal hij weer naar huis gaan. Nu gaat hij wonen in een senioren woning vlakbij ons.

Omdat er al zoveel veranderd wil ik proberen de grootste zorg op mij te nemen. Bijvoorbeel het maken van een dagplanning het stimuleren van ondernemen van activiteiten, helpen bij het douchen, controle uitvoeren, afspraken voor hem maken en bijhouden en er ook bij aanwezig zijn. De eerste tijd zal hij begeleid naar de winkel moeten gaan aangezien hij gauw de weg kwijt is in een nieuwe omgeving. Dit alles gaat mij veel tijd en energie kosten. Ik werk er ook twee dagen bij en heb drie jonge kinderen. De verstands houding tussen mij en mijn schoonvader is zo dat dit wel is uit te voeren. Ik heb hier ook lang over nagedacht.

Nu beginnen mijn collega’s over een mantelzorg vergoeding ( mantelzorg compliment). Denkt u dat ik hiervoor in aanmerking kom?

Er zal een zorg indicatie door het SIS worden opgesteld. Heb ik hier genoeg aan of moet er nog ergens anders iets worden aangevraagd? Heeft u tips voor het stellen van vragen aan zijn behandelaar bij het GGZ. Ik wil het graag zo goed mogelijk aanpakken aangezien we al 4 jaar onderweg zijn.

Alvast bedankt.

 

Comment author said

Door Freke Schoemaker op 6 augustus 2013 om 12:05

Hallo Diana,
Als het CIZ een indicatie heeft gesteld zal duidelijk zijn of jij in aanmerking kunt komen voor een mantelzorgcompliment. De indicatie zal waarschijnlijk de functies persoonlijke verzorging en begeleiding omvatten. Dan kan er ook een mantelzorgcompliment worden aangevraagd, mits de indicatie langer dan 53 weken geldig is.
Als je de zorg als pgb laat indiceren kan jij je voor deze zorg laten betalen uit het pgb. Als het als zorg in natura wordt geindiceerd zal er een thuiszorgorganisatie komen, en moet je schoonvader een eigen bijdrage betalen. Bij pgb wordt dit al bij voorbaat op het pgb ingehouden.
Het aanvragen van een pgb duurt echter, door alle bureaucratische drempels die er worden opgeworpen, weken langen dan het aanvragen van zorg in natura.
Alle succes gewenst.

 

Comment author said

Door Jolanda71 op 15 december 2013 om 21:26

Hallo,
ik heb 3 kinderen waarvan 2 met een autisme stoornis. De oudste gaat al 5 jaar lang naar een wekkend/logeeropvang eerst vanuit ZIN en nu vanuit PGB. Ze heeft een AWBZ indicatie voor begeleiding groep. Ik heb voor haar nog nooit een mantelzorgcompiment aan kunnen vragen. Valt dit daar niet onder?

 

Comment author said

Door Freke Schoemaker op 18 december 2013 om 15:21

Dag Jolanda,
excuus voor mijn late reactie. De snelste manier om te weten te komen waarom er voor jou nooit een mantelzorgcompliment is geweest is: bellen met de SVB: 030 2648200.
Graag lezen we hier of het je alsnog is gelukt om het compliment te krijgen, en indien niet wat daarvan dan de reden is.

 

Comment author said

Door imri op 13 januari 2014 om 14:42

Hi, mijn vrouw heeft depressie en zij is al 18maanden behandeling bij ggz geest zij heeft indicatie voor begeleiding ik werk full time en heb wij 3kindren ik doe zelf aales voor haar verzorging begeleiding en verpleeging ook kan ik voor haar pgb vergoeding vraagen hoor ik snel gr, imri

 

Comment author said

Door Freke Schoemaker op 23 januari 2014 om 22:13

Beste Imri,
met een indicatie voor alleen begeleiding is het lastig om een pgb te krijgen; als er ook een indicatie is voor verpleging is dat minder lastig. Krijgt jouw vrouw nu begeleiding in natura? of is dat misschien behandeling? Ik adviseer je om in jouw eigen regio contact op te nemen met een mantelzorgmakelaar, die kan je adviseeren en helpen bij het aanvragen van wat er nodig is. Adressen vind je op http://www.bmzm.nl/leden

 

Plaats een reactie

*